Az intézmény honlapja új internetes címen lesz elérhető!

Kedves látogatók!

Intézményünk honlapja új webszerverre és új címre költözik. Minden eddigi tartalom már most is elérhető az új címen.
A mostani elérhetősége 2021. június 30-ig fog élni, utána a honlapunk már csak az új https://szentistvannagybaracska.edu.hu címen lesz elérhető!

A II. félév eseményei az iskolában

Ballagó diákjaink

Nyolcadikosaink ballagására június 19-én került sor. Az ünnepségen jutalmazták legkiválóbb végzőseinket: a Szent István-díjat kitűnő tanulmányi munkájáért, példamutató szorgalmáért és magatartásáért Kis Evelin, a Szent Imre-díjat szintén kitűnő tanulmányi munkájáért, példamutató szorgalmáért és magatartásáért, valamint sportéleti teljesítményéért Tóth Dorka vehette át. Vöő Bálint a kitartó és példamutató templomi szolgálatáért részesült elismerésben.

A 2020/2021-es tanév lezárásaként lelki vezetőnk, Csorba Dávid atya Te Deumot mutatott be, majd összegyűltünk az iskolaudvaron, ahol Molnár Mariann igazgatónő értékelte a tanévet és átadta a jutalomkönyveket legkiválóbb diákjainknak, ezt követően pedig tanulóink átvették bizonyítványaikat az osztályfőnököktől.

Június 15-én, az utolsó tanítási napon játékos gyermeknapi vetélkedőben mérhették össze ügyességüket alsós és felsős diákjaink.

Június 11-én diákközgyűlést tartottunk.

Június 10-én és 14-én tanítás nélküli munkanap keretében osztálykirándulások zajlottak.

Június 8-án a drámaszakkör tagjai, valamint a 7. és 8. osztályosok kerékpártúrán vettek részt: Dunafalvára tekertek és megtekintették a kompkikötőt is.

Június 4-én, a nemzeti összetartozás napján Benedekné Molnár Mária osztálya, a hetedikes tanulók tartottak megemlékezést. Ugyanezen a napon a délután folyamán 12 km-es gyalogtúrára indultak végzőseink falunk határába.

A mindenki által ismert helyzetre való tekintettel szűk körben, vendégek nélkül tartottuk meg iskolánk névadó ünnepségét május 31-én. Ez alkalomból részt vettünk az ünnepi szentmisén, melyet iskolalelkészünk, Csorba Dávid atya mutatott be. Dávid atya szentbeszédében megemlékezett Szent István királyról, felidézte a névadó dátumához fűződő eseményeket (Szent István ereklyéinek átvitele). Utalt arra, mindannyiunk életében fontos kell, hogy legyen az elesettek segítése. Az intézményi ünnepség az ünnepi ebéd elfogyasztásával zárult.

Május 12-én megemlékeztünk a holokauszt áldozatairól a 6. osztályosok rövid összeállításának megtekintésével.

7. osztályos tanulóink szép sikerrel vettek részt a keceli II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tázlári Tagintézményének a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye általános iskoláiban meghirdetett online énekversenyén:
Bögi Csenge Viola II. helyezést ért el. Pintér Anna közönségdíjas lett az intézmény Facebook oldalán indított szavazás eredményeként. A versenyre 43 tanuló jelentkezett, akik a pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó dalokkal és énekekkel készültek a megmérettetésre. Büszkék vagyunk a lányokra és szívből gratulálunk nekik. Hálásan köszönjük felkészítő tanáruk, Hosszúné Balla Lenke áldozatos munkáját.
A felvételek megtekinthetők az alábbi linkeken:
Bögi Csenge Viola:
https://www.facebook.com/tazlariiskola/videos/385152966124401/
Pintér Anna:
https://www.facebook.com/tazlariiskola/videos/499169554760661/

Örömmel tölt el bennünket, hogy Tóth Eszter 5. osztályos tanulónk a Titok Oktatásszervező Bt. által megrendezett országos Arany János Magyar Nyelvi Verseny online döntőjén 10. helyezést ért el március 27-én. Gratulálunk neki és felkészítő tanárának, Németh Erzsébetnek.

Az iskola apraja-nagyja a falu határában, a Ferenc-csatorna partján túrázott március 4-én. A 7. és 8. osztályosok hosszabb gyalogtúrára vállalkoztak: ők a 15 km-re lévő Dávod-Püspökpusztára mentek.

Február 25-én a 8. osztályos tanulók rövid összeállításával emlékeztünk meg a kommunista diktatúrák áldozatairól a 8. osztályosok közreműködésével.

Nagy örömünkre szolgál, hogy Nagybaracska Község Önkormányzatának segítségével visszakerülnek a helyükre a tablók, így ismét díszíthetik iskolánk folyosóját.

Óvodánkban mára hagyománnyá vált a kiszebáb elégetése. Az 1. és 2. osztályos tanulók az ovisokkal együtt elevenítették fel ezt a téltemető népszokást február 15-én.
Február 3-án Balázs-áldásban részesültünk Dávid atya jóvoltából, február 22-én pedig hamvazkodásra került sor.

Február 12-én farsangi teadélutánt szerveztünk alsós diákjainknak zenével, tánccal, vidám vetélkedővel, ízletes uzsonnával. Köszönet illeti a kedves Szülőket a sok finomságért és a jelmezekért!

Lelki vezetőnk, Csorba Dávid atya február 8-án Balázs-áldásban részesített bennünket. Mi a balázsolás? A balázsolás vagy Balázs-áldás a katolikus egyház áldása. Február 3-án, Balázs napján - vagy az ahhoz legközelebb eső vasárnapon - a pap a szentmise vége után két kereszt alakba tett vagy összecsavart gyertyát tart a hívek álla alá, miközben ezekkel a szavakkal áldja meg őket: „Szent Balázs püspök és vértanú esedezése által mentsen és őrizzen meg téged az Úr a torokbaj és minden egyéb bajoktól az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Ámen.”

A galéria itt megtekinthető.
.

Események az óvodában 2021 elején

Medvehét volt az oviban február 1-5-ig.
„Jön a tavasz, megy a tél,
barna medve üldögél:
– Kibújás, vagy bebújás?
Ez a gondom óriás!”

Február 3-án gyertyaszentelést végzett Dávid atya. Január utolsó hetében a nagycsoportban a világűrrel foglalkoztunk.

„Zöld-kék bolygón jártam egyszer,
Tele volt zöld s kék színekkel.
Szeretettel fogadtak ott,
Adtak reám zöld kalapot,
Kék ruhát is, olyan kéket,
Nem láttam még olyan szépet.
Zöld-kék bolygón jártam egyszer,
Tele volt zöld s kék színekkel.
Nem bántam meg, hogy elmentem,
Én is csupa zöld s kék lettem.”

Megszépült az óvodánk! Elkészültek a galériák, az új székeket is használatba vették a gyerekek. A fejlesztő szobát is barátságosabbá varázsoltuk. Rengeteg új játékot kaptak a gyerekek. Az udvarra is tíz új játék került. (2021. január 25.)

A galéria itt megtekinthető.

Januári események az I. félév zárásáig

Január 18. - Iskolalelkészünk, Csorba Dávid atya Árpád-házi Szent Margit napján mutatott be szentmisét felsős, majd alsós gyermekeink és pedagógusaink részére. Szentbeszédében lelki vezetőnk Margit királylány példáján keresztül hívta fel a figyelmet az irgalmasság és az alázatosság fontosságára.
Január 12. - Vízkereszt alkalmából iskolalelkészünk, Csorba Dávid atya megszentelte iskolánkat, tantermeinket, és az ajtók szemöldökfájára felkerült a 20+G+M+B+21 felirat.
Vízkeresztkor többek között a szent családhoz ellátogató három napkeleti bölcsre emlékeznek a keresztények, ezért szerepel a feliratban Gáspár, Menyhért és Boldizsár nevének kezdőbetűje. A 20 és 21 szám pedig a 2021-es évre utal.

A galéria itt megtekinthető.

Áldott ünnepet!

Benedek Elek: Jövel, jövel!
Hallom már, angyal szárnya lebben,
Szívem, mint régen, meg-megrebben,
Itt vagy közel!
Itt vagy közel, óh, szép karácsony,
Rajtad csüng lelkem, semmi máson,
Jövel, jövel!

Jövel, jövel, én várva várlak,
Még itt se vagy, már áldva áldlak,
Vidul szívem.
Az ég alatt bárhová térsz be,
Öreg szívet gyermekké téssz te
Mindenkiben.

Jövel, jövel, mint egykor, régen,
Hadd éljem újra gyermekségem
Szép esteiét,
Mikor a földet hó megeste,
Dal s mese közt karácsonyeste
Vígan telék.

Dió meg alma, más se kellett,
Szegénynek is, óh, erre tellett!
Volt asztalán.
Karácsonyfák nem ragyogtak bár,
Angyalok akkor is voltak már...
De voltak ám!

Hallom már, angyal szárnya lebben,
Szívem, mint régen, meg-megrebben,
Itt vagy közel.
Itt vagy közel, óh, szép karácsony,
Rajtad csüng lelkem semmi máson,
Jövel, jövel!

Advent

Ügyes kezű diákjaink Soósné Korsós Erika és Tóth-Kovács Zita pedagógus kollégánk segítségével elkészítették községünk és iskolánk adventi koszorúját.
Az adventi várakozás időszakában iskolalelkészünk, Csorba Dávid atya vezetésével hétfő reggeli áhítat keretében gyújtunk meg a koszorú soron következő gyertyáját.
Iskolánk előterében már ott áll a tanulóink által feldíszített fa, amely Rimóczi Lászlóné Kati néni jóvoltából jutott el hozzánk. Köszönjük szépen a felajánlást!
December 17-én Szaniszló Tibor plébános atya szolgált számunkra lelki táplálékkal, majd az "Adventi hírnök" dallamaira gyújthattuk meg a harmadik - és a közelgő téli szünet miatt - a negyedik gyertyát is az iskola adventi koszorúján.
Köszönet illeti Bögi Istvánt, Bögi Emmát, Lutz Rékát és Pintér Annát a gitárkíséretért.
Szaniszló Tibor atya, községünk lelkipásztora felső tagozatosaink számára mutatott be szentmisét. Tibor atya a szentbeszédben legfontosabb útravalóul a várakozás, a jól várakozás fontosságát adta számunkra. Várakozni nem csupán azt jelenti, hogy várjuk a megünneplését annak az eseménynek, ami a régmúltban történt. Adventkor várni kell Jézus Krisztus második eljövetelét is. Őszintén, önmagunkat nem becsapva kell megvizsgálni a lelkünket, és ekkor láthatjuk majd, mennyire lenne tetszetős Jézus Krisztus számára a mi lelkünk, a viselkedésünk, ha ma - vagy akár holnap - találkoznánk Vele. Rávilágított arra is, hogy ne csak akkor járjunk a helyes úton, ha érdekünk fűződik hozzá. Abban az esetben is is igyekezzünk "többek lenni", ha ez sokkal nehezebb vállalásnak tűnik annál, mintha csak sodródnánk a hibáinkkal.

Mikulás

Mindnyájunk nagy örömére idén is meglátogatta iskolánkat a Mikulás. Alsósaink személyesen találkozhattak Vele – a járványügyi előírásoknak megfelelő körülmények között –, a felső tagozatosok számára pedig online küldte el jókívánságait. Köszönjük szépen az SzMK segítségét!

Végzős tanulóink

2020. június 26-án elballagtak nyolcadik osztályosaink.
A Szent István-díjat tanulmányi munkájával, szorgalmával és példamutató magatartásával Juhász Edina, a Szent Imre-díjat tanulmányi munkájával, példamutató magatartásával és kulturális tevékenységével Andócsi Balázs érdemelte ki.

Az iskolai beíratkozás módja!

Ezúton tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy a 2020/2021-es tanévre vonatkozólag - az országos járványügyi helyzet következtében – az általános iskolai beíratás a megszokottól eltérő rendben folyik.
Az alábbi plakáton láthatják a beiratkozás részleteit és itt található a beiratkozáshoz szükséges szándéknyilatkozat.

A szándéknyilatkozat itt tölthető le!

Molnár Mariann
intézményvezető

Gyermekfelügyelet

Tisztelt Szülők!

A koronavírus járvány terjedése miatt kialakult helyzetben tanulóink napközbeni kiscsoportos felügyeletét intézményünk biztosítja.
Fel kell azonban hívnunk a szülők figyelmét arra, hogy a kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint hogyha otthon lenne a gyermek, ezért a gyermekfelügyelet igénybevételére csak indokolt esetben van lehetőség.
Azon szülők részére tudjuk biztosítani a gyermekfelügyeletet:
- akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához,
- aki 12 év alatti gyermekét egyedülálló szülőként neveli,
- illetve azon szülők, akik 12 év alatti gyermekük felügyeletét munkavégzés miatt nem tudják megoldani.

Molnár Mariann
igazgató

Tájékoztató a koronavírusról

Tájékoztató a koronavírusról
Tisztelt Szülők/Gondviselők! Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az új koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel az alábbiakról tájékoztatja Önöket. Jelenleg Magyarországon az Operatív Törzs tájékoztatása szerint egyelőre elkülönült, egyedi esetek vannak, így jelenleg is legfontosabb feladatunk a megelőzés, a járvány továbbterjedésének, a járványgócok kialakulásának megakadályozása. Ahhoz, hogy ilyen típusú járványgócok hazai köznevelési intézményekben ne alakulhassanak ki, kiemelten felkérjük Önöket az alábbiak betartására:
A megelőzés első és legfontosabb lépése a személyi higiénés szabályok betartása. Ennek egyik legfontosabb eszköze – főleg kisgyerekek esetében – a rendszeres és kézmosószerrel negyven másodpercen keresztül történő, hatékony kézmosás. Ennek módjáról a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon elérhetővé tettek egy tájékoztató videót, amelynek elérhetősége a következő: https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/videos/2848001001994029/
Kérjük, hogy a videót mutassa be kiskorú gyermekének, és az azon található mozdulatokat is gyakorolják be közösen a kiskorú gyermekkel. (A gyakori és helyes kézmosás fontosságára az iskolákban is felhívjuk a figyelmet, ez azonban nem pótolhatja az otthoni szülői iránymutatást.)
Kérjük, hogy a fennálló helyzettel kapcsolatban csak megbízható és hiteles forrásokból szerezzen információkat. Jelenleg Magyarország Kormánya hivatalos tájékoztató oldalt üzemeltet a https://koronavirus.gov.hu internetes oldalon, valamint a közösségi médiában (Facebook) létrehozásra került a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal („Koronavírus tájékoztató oldal”), https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu).
Amennyiben akár Önnél, akár kiskorú gyermekénél a koronavírusra utaló tüneteket tapasztalnak (https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten), akkor kérjük, hogy telefonon konzultáljanak háziorvosukkal, aki szükség esetén a mentők értesítéséről, és az ezt követő protokoll szerinti intézkedések megtételéről gondoskodni fog. Ezt követően kérjük, amennyiben ilyen eset előfordul, akkor értesítsék a köznevelési intézmény vezetőjét, vagy gyermekük osztályfőnökét is az eseményekről.
Amennyiben koronavírus fertőzés szempontjából kiemelt kockázatú területen jártak, esetleg bizonyítottan koronavírus fertőzéssel diagnosztizált személlyel kerültek kapcsolatba, kérjük, hogy minden esetben a tájékoztatóban foglaltak szerint eljárni szíveskedjenek, azaz:
- konzultáljanak telefonon a háziorvosukkal,
- a tünetek lappangási idejének megfelelő (14 nap) időtartamban lehetőleg otthonukat ne hagyják el,
- amennyiben ezen időszak alatt tüneteket tapasztalnak, akkor szintén a háziorvosukat hívják telefonon, aki a fentiek szerinti eljárás megtételéről gondoskodni fog.
A Fenntartók és az Oktatási Hivatal is folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel kapcsolatos fejleményeket, állandó kapcsolatot tart mind az Emberi Erőforrások Minisztériumával, mind az Operatív Törzzsel. Amennyiben bármilyen, a hazai köznevelési intézményeket érintő intézkedés elrendelésre kerül, akkor arról soron kívül értesítjük mind a Fenntartókat, mind a köznevelési intézmények vezetőit, akik a szükséges információkkal ellátják Önöket.

2020 januárja-februárja

A leendő kisdiákjaink ellátogattak hozzánk, és részt vettek az első osztályban két magyar nyelv és irodalom tanórán, amelyeken a tanév elején bevezetett Meixner-módszer szerint folyt az oktatás Marcsi tanító néni vezetésével január 27-én.

Első és második osztályos tanulóinkból álló nyolcfős csapattal vettünk részt a „Közösségben vagyunk” elnevezésű, a bajai Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda által megrendezett játékos váltóversenyen 2020. január 28-án.

Tóth-Kovács Zita, a leendő első osztályos tanító játékos sportfoglalkozást tartott a nagycsoportban február 5-én délután.

A február 21-én tartott óvodai farsangi bál nagyon jól sikerült, a gyerekek felszabadultan és vidám töltötték a délelőttöt.

Február 22-én farsangi bálban mulattak tanulóink, és nagy örömünkre sokan közülük jelmezbe is bújtak, és 8. osztályosoktól még egy színpadi produkciót is láthattunk.

Bedics Edit rendőr őrnagy, a Bajai Rendőrkapitányság ifjúságvédelemmel foglalkozó munkatársa február 24-én előadást tartott 7. és 8. osztályos tanulóinknak az internet veszélyeiről. Ugyanerről a témáról az érdeklődő szülők is hallhatták az őrnagy asszonyt, valamint a drog veszélyeiről is szó esett.

A galéria itt megtekinthető.

Angyalbatyu

Iskolákba 2019. december 10-ig várjuk a felajánlásokat!

Katolikus Karitász az idei évben is gyűjt Angyalbatyu néven, amelyhez a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyei Karitász is csatlakozik. Az Angyalbatyu programmal nehéz sorsú gyermekek karácsonyát szeretnénk szebbé varázsolni, olyan gyermekekét, akiknek lehet, hogy ez az Angyalbatyu csomag az egyetlen ajándék a karácsonyfa alatt. A program keretein belül ajándékokkal töltött cipős dobozokat gyűjtünk, amelyeket becsomagolva eljuttatjuk a nélkülöző gyermekeknek. Az akcióban különféle szervezetek, iskolák és magánszemélyek is részt vehetnek, így egyre nagyobb összefogással segíthetjük a rászoruló gyermekeket karácsony alkalmával.
A programról itt olvashatnak bővebben: https://karitasz.hu/orszagos-segelyprogramok/orszagos-ajandekgyujto-akcio

Oldalak